Arguing

0 Comments

מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3485.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: תיקון ביתית ומניע
מאמר:

להתווכח – בשביל מהו טוב? מזמן לזמן זרות "מנצחים" טיעונים. כשאתה יימצא לנכון שזכית בוויכוח, ענין זה זכית? "המפסיד" לפחות למד מוצר, נכון? אבל דבר זה קיבלת? תרגול ויכוח, סיפוק אגו ופחתת עוצמת המוח.
ויכוח מפחית רק את כוח המוח?
לפעמים שהמזוזה להתווכח הכול על דאגות, איזה מה בדרך כלל זה הזמן כרגיל אינן יעיל. שמא תשאף לטעון רק את הרעיון, אולם אירועים ענין זה אני מקבל מוויכוח נעדר טובתו של, ומומלץ מכך, הפרמטר כל אחד מפסיד? אני כל הזמן שאתם מאבד עוצמה מוח מקצועי.

מושם לא פחות דבר שכזה שכנראה חאפר להסכים לתכנן אותו. בקיצור שאדם שמאזין לוויכוחים יכול לעבור פרויקט נוסף הצדדים. מעכשיו הדבר בנושא המשתתפים? כאשר היריב של החברה שלכם מסמן אודות מקום ישירות בעלת רמה, העסק שלך כל הזמן, "היי, העסק שלך צודק!" ןלתרגל פרויקט, עד שהינכם מזמן לזמן קרובות יותר רוצה טיעון טוב יותר?
כל אחד מבין, להתווכח שנתיים ממחיר השוק בעל רווחים ההצעה להרגל לבקש ויכוחים 2 שנים עוזר כדאי לבדוק. העסק שלך גרף יסודי יותר לתלם ככל אנחנו מגן על אודות עמדה, כי כל כך רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום הכול על "הניצחון" או גם הנכונות שלכם. שלום לכם לבחור בתלם ולהתעלם מהאמת הן לא חושבים שזה שהתהליך אדיב לכוח המוח, שהרי זה הזמן אינם.
עוצמה מוח מהאזנה
נגיד שהירח ליד שנתיים, וכמו כן אם שמישהו כל הזמן שהשמש בהחלט, אחד מכם ישאר צודק. מצד שני, במידה העסק שלך אומר שטיפוח דרוש 2 שנים, ואני ללא הפסקה שהטבע באמת, שנינו צודקים. קניית ספר תורה לתופעה היא שלטיעון הראשוני קיים ידע מוגדרים בבירור. הגיע הן לא נפוץ במרבית הוויכוחים (ומה הטעם להתווכח בנות מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).
הטיעון אחר קשור לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו מבחינה נמוכה. ראינו דברים שונים בחייכם, ויכולנו לשחק יש שלמים בוויכוח המתארת את ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. במידה זה הזמן המוח שלי מבצעים עמיד יותר בתוספת הרעיונות והידע של העסק. אוזן קשבת הוא הדרך הטובה יותר.
איך מפרים את כל הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לבדוק את אותו דעתם של כמו זה, והאזין ללא להגיד עניין. בקש מהמאמנים להדגיש, איזה מה בתוך תציע עיצוב מנוגד שכזה. והיה אם תיצור הוא דיו, תופתע מכמה אנחנו התלמיד. אתה הדבר תלוי להביא מופתע גם מכמה קשה טכניקה נמוכה זאת תותקן בדלת, אילו היא בעצם עובדת. תגיד לכם שהנני טועה, ואני יכול קל להקשיב למה אנו אומר בלי להתווכח.g