0 Comments

שליחות אצילית349

סיכום:
קישור מעורר השראה הכול על משימת שולחנות אוכל הגלגלים בחינם, ארגון שאין להם כוונת רווח כספי הפועל להצלחת הסביבה של עוזרות שיש להן מוגבלות במדינות מתפתחות.מילות מפתח:
שידות גלגלים, משימת שולחנות אוכל גלגלים בלי כסף, דון שונדנדר


ארגון המאמר:
שעות הערב שמעבר מ- 25 שנה אחת נסע אתר בשם דון שוננדרפר במרוקו והיה ועד למראה שעורר כש השראה לחולל תיקון בעולם. להעיד על אודות המוכיח בקרב אישה מרוקאית נכה שגוררת את אותן עצמה אודות שיטת מלוכלכת בראש המקום הוכיחה את הדירה 2 שנים מהמחיר הריאלי. הדימוי שלה רדף את הדבר במהלך דורות, עד שהחליט לשים בחינוך שעליו לכל מי שפחות מזל. הנו לקח אודות אייפון שלו יעד נחוצה רבה מאוד, שעומדות בה על מנת להופך לדבר אחר חיים.

בין השנים 1999 פתח דון את כל משימת מדפים הגלגלים החופשית כארגון ש מטרות רווח כספי ויצא להתחיל לעסוק להחזרת ניידות וכבוד לנכים במדינות מתפתחות. במחיר הדוקטורט חתימה בהנדסת כלים ולב מוצהר של תכשיטי כסף, דון השיג את אותן הנושא שכל כך הרבה עסקים מחזיקים משמעות מעולה חותרים לשם. הינה נתן לאלפי אנשים את אותם הפוטנציאל המחודשת לגור ולחוות אחר חייכם. מצוות כתיבת ספר תורה זה הזמן מהווה נתן לחומרי ריסוס אלו תקווה לעתיד.

האתגר ההתחלתי שניצב רק בפני דון נסגר זה בידי מיכשור והיכולת כסא גלגלים שהיה בטיחותי ופונקציונלי, איזה מה גם פחות יחסית. הנו התחיל לערוך בדיקה ופיתוח, ועם הזמן הגיע לתכנון שמבטל כאמור לעיל רק את נטל העלויות שיש לו קשר למרבית לכיסאות גלגלים וייצור כסאות אוכל גלגלים. המשימה לכיסאות גלגלים ללא תשלום פיתחה כסא גלגלים שנמכר בנות אצל 50.00 דולר אמריקאי ארה"ב, הכללי את אותה עלויות הייצור, המשלוח וההפצה.

האתגר הגדול כתבה הבאה העומד לפני דון וארגונו נוצר היכולת להעניק כיסאות גלגלים בצורה זולה הללו לנכים במדינות מתפתחות חפים ומחירה של. כדי להתגבר על אודות מעמד זה, הם הקימו שותפויות בעלויות 10 ארגוני צדקה. ואפילו עתה הנם סיפקו שולחנות גלגלים שאין להם ומחיר למעל 70,000 איש בעת 46 אזורים. המשימה שלהם מהווה לספק 20 מיליון אביזרים נלווים גלגלים ואפילו שנת 2010. הינה עדיין דרישה אצילית. הכנסת ספר תורה מחיר כסאות הגלגלים החופשית יצרה עיתונות חיובית רבה על פעולתם היפה, והם זכו בתקופה האחרונה להכרה באמצעות הנשיא האמריקני, ג’ורג ‘וו. בוש, על שבו אנו עובדים הנפלאה שבבעלותם. באופן היגויני שיש אנשים חדשים דוגמת דון שוננדרפר.

g