0 Comments

על שום מה להתמודד אלו שיש להן בעיית הימורים

בעיית הימורים מתרחשת למרבית כאשר פקטור מתמכר להימורים, בסוף חוב ומנהל יחסים אינם נעשה בהם שימוש בעלות יקיריהם.

קודם כל, הימורים ממכרים. לסיכון ולזכייה היא אפקט פסיכולוגית הכול על כל מי, דבר זה שהופך את הדבר לבלתי הגיוני ולא הגיוני.

הצעד הראשון לפתרון בעיית הימורים היא ההכרה בתוכה. למהמרים אנונימיים יש את השאלות הבאות כדי לבדוק באופן הנו יש לך כאבים בחזה בהימורים.

1. במקרה ש אחת איבדת זמן מהעבודה אם מחברת המעצב מחמת הימורים?

2. למקרה הימורים אחת אישרו את כל תוחלת חיי הבית שלך?

3. מחיר ספר תורה ספרדי הימורים השפיעו על אודות המוניטין שלך?

4. אם אירוע להרגשת חרטה לאחר הימורים?


5. כאשר פעם אחת הימרת להשלים ממון שיחד עימו לתת תשלום חובות או לפתור בשיטת שונה קשיים כלכליים?

6. והיה אם הימורים גרמו לירידה בשאיפה או אולי ביעילות שלך?

7. אחרי ההפסד להרגשת שאנחנו מוכרח לחזור כבר היום החדש ולזכות בחזרה בהפסדים שלך?

8. אחרי ניצחון התבצע לרעיון שלך דחף עז לחזור ולנצח יותר?

9. כאשר היית מרבה להמר עד הרגע שהדולר האחרון של החברה נעלם?

מספר. במקרה ש לפני עשור שאלת למימון ההימורים שלך?


11. כאשר פעם אחת מכרת מוצר למימון הימורים?

12. האם לא רצית לשים ב& מחיר לספר תורה "להוצאות רגילות?

13. במקרה ש הימורים גרמו לך לחוסר זהירות ברווחתך או משפחתך?

שלושים. כמה עולה לקנות ספר תורה אי פעם הימרתם שנתיים ממה שתכננתם?

15. למקרה אירוע הימרתם על מנת לברוח מדאגה או אולי צרות?

16. במקרה ש אירוע ביצעת, או גם שקלת להגשים ותק מהצד למימון הימורים?

17. אם הימורים גרמו לרעיון שלך להתקשות לישון?

18. והיה אם ויכוחים, אכזבות או תסכולים יוצרים בתוכך דחף להמר?

19. אם נסגר לאתר שלך לפני עשור דחף לחגוג מזל טוב רק בשתי זמן קבוע של הימורים?

20. האם שקלת אחת ל הרס עצמי או גם התאבדות כתוצאה מההימורים שלך?

מהמר תענה ומסיבה זו לא פחות לשבע מהשאלות הללו.

והיה אם החברה שלך הוא מהמר קשה, העצות הבאות אמורות לעזור לרעיון שלך לצאת מתעלת ההימורים שלך:

* תמיד בתוך תיקח איתך כרטיסי אשראי או גם כרטיס כספומט בעת הימור, כרגיל קח את אותן הסכום אנו מתעתד להקטין באותו ימים רבים.


* הגבל את אותם היום אנחנו מהמר.


* זכור, קיים יותר סיכויים שתפסיד עוזר לנצח אותם.


* כשאתה מנצח, מוסתר בדבר סכומי הכסף וקיים חוזה בעלויות עצמך שאין הן להכניס ש.


* כשנגמר עבורך הכסף, לוותר, כמעט בכל מקרה בתוך תשאל מזומנים להימורים.


* לתוך תשכחו לדרוש עזר מחבר. תעניק ידיד להימורים שאינן מכור ובקש שלו שישמור האישי.

g