בעניין עוצמתה הרוחנית הנקרא ישראל הנבחרת.

0 Comments

הייתי מוכרחה להתוודות בפניכם: אני מאוהבת במדינתנו.

בסיום עפ”י רוב 18 שנה שאני חיה פה, 2 אינתיפאדות, 2 מלחמות מפרץ, העליות והמורדות (בעיקר מורדות) בכלכלה הבלתי יציבה במדינה, וגלי הטרור הפוקדים אותה שממלאים ההצעה חרדה וכאב, הייתי וכו’ אוהבת את אותו ארצנו באותו הלהט.

מדוע אני אוהבת את אותה ישראל? כיווני שהייתי בחצי מהמקומות הקדושים בעולם. עשיתי מדיטציות בווראנאסי, טבלתי במים הקדושים בגנגס, ביקרתי בוותיקן, הקפתי את אותן הסטופה (מקדש) הבודהיסטית בסרנאת, רחצתי במימיו הקדושים של מעיין הלוּרד (מקום שיש לו סגולות שיקום ניסיות, לאורך האמונה הנוצרית), העפלתי למקדש המאדונה הבוכיה בשלג ששייך ל שלושה מטרים בהרי האלפים הצרפתיים, וביקרתי כמו כן באשראמים המרוחקים באופן מיוחד בהימאלאיה. הרגשתי תחושת יתרונות במרבית ביקורי באותם שטחים.

אבל תמיד במדינה אני בהחלט חשה אחר נוכחותו המוחשית המתקיימות מטעם א-לוהים, כשאני מחפשת מקום פנוי חניה, כשאני מבשלת ארוחת צהריים, כשאני תולה כביסה, כשאני תקועה בפקק, וכשאני תוהה דבר נצליח לשלם עבורן את אותם תוך פשרה הטלפון.

נולד לא מפתיע. א-לוהים בכבודו ובעצמו הבטיח בתורה שיעמוד בנוגע ל תמידי, שלושים זמן קבוע ביממה, שבעה זמן קבוע בשבעה ימים, שיש להן מדינה ושוכניה: “ארץ בו ה’ א-לוהיך מעוניין שבה, מנקה עיני ה’ א-לוהיך שבה מראשית קיימת או אחרית שנה” (דברים יא, יב).

שמירה א-לוהית


לרוב חבריי בירושלים אנו צריכים מבחר סיפורים שמתארים איך התגלמה ההשגחה האישית בחייהם. מצורפות בערך כמה משלי:

כשבעלי המוזיקאי ואני עליכם לעולם, קבע החוקים שעולים נוספים עלולים להביא לארץ שלוש מכולות “פטורות ממס”. המשמעות של כל מה היתה שיכולנו לשלוח בשבילנו כלי אנרגיה וריהוט מארה”ב, יחד עם פטור ששייך ל 100% מס עליהם. במכולה האחרונה קנינו מספר טלפון מיקרוגל, מייבש כביסה חיובי, תנור בעזרת מנגנון לשירותי ניקיון ביתית, וכל מה שחשבנו שנזדקק לטכנאי בשארית חיינו. כששבנו לארץ ישראל, חישבנו את מחירה של המוצרים שהבאנו, שני על אודות דמי המשלוח והביטוח, והסתבר לכולם שחסרים שימשו לעסק 2,100 $. התפללתי לא-לוהים שיכסה גירעון הנו. ככלות הכול, רכישות אילו מיועדים לחיינו החדשים במדינת ישראל.

זמן לאחר מכן, באה לעולם בדואר מעטפה מאיגוד המוזיקאים האמריקאי, מחוז 47, לשם השתייך עם בעבר. תדפיס המרקע הודיע להם ששידורים חוזרים מטעם תוכנית טלוויזיה מוזיקלית, שבה השתתף עבור 10 שנים, נמכרו לרשת טלוויזיה נוצרית. למעטפה צורפה המחאה בסך 2,100 $.

סיפור נוסף: כידוע, במיקומים הישראליות, נודעת משמעות רצינית על כל מקום פנוי ריק. כתוצאה מזה, כשעברנו לדירתנו לצורך 30 קיימת, הרגשתי שנפל בחלקי מזל גדול, כשמצאתי משני סלי כביסה מפלסטיק, שהתאימו מקיים למעבר הצר שבין חדר השינה לשם האמבטיה, בה ניצבה מכונת הכביסה. בסיום שנות ניצול של כהנה וכהנה, נסדק אלו הסלים, וכמעט נשבר לחלוטין. הסל השני היווה במצב מצוין.

מספר ימים האדם התבוננתי בסל השבור, ואמרתי לעצמי: “סל יבש שלא מוצלח את אותו תפארתה מטעם ירושלים”. אך ממה צורך בעשיית סל כביסה זהה, שיתאים לסל הכביסה הטוב? למעשה גלובל מדיק בה קניתי את אותה סלי הכביסה נסגרה. ומה היווה הסיכוי שאמצא נוסף סלי כביסה שיתאימו בהחלט לרווח הצר הזה?

ביום שלמחרת, גזמתי וניקיתי את אותו גינתנו, ומילאתי ארגז נהדר בפסולת. בסביבה הקרובה העתיקה בירושלים, מקום מגוריי, אנו גורמים את אותו האשפה לחדרי אשפה סגורים, שכל אחד איך הינו מספר משפחות. אינם הייתי באזור האשפה מזה 5 שבועות, שהרי שיש להן הוא למעשה הוא למעשה שמוציא את אותם הזבל. כשפתחתי רק את מקום האשפה, איננו יכולתי להאמין למראה עיניי. נעשה בו סל כביסה שווה משהו לשלי, ללא רבב.


האם הייתי מתכוונת לזה שא-לוהים בכבודו ובעצמו מתערב בכלכלת לבית ובמצב סלי הכביסה שלי? אכן, בהחלט! היא סגולתה מסוג ארץ ישראל: עניין טוטאלית. הגנה א-לוהית פרסונלית, מהירה, מתמדת על כל פרט ופרט. אינטימיות חסרת פשרות בעלי האינסוף.

אינם פלא שקשה מידי לחיות קיים.

“לך לאני העדכני שלך”

הא-ל אוהב אחר מדינה ישראל יותר מכך מהציוני הנלהב באופן מיוחד. מה אני בהחלט יודעת את זה? הוא למעשה בכלל זה בלבד, בספרו, שוב פעם. לא רצוי חוברת תיירות ברחבי אירופה שמשבחת ומהללת את אותם מדינה למשל התורה. בתבנית התורה, מדינת ישראל איננו אך אזור נפלא להתנסות ב במדינה, אפילו פיסת ארץ ישראל הקשורה בשיטה עמוקה ושורשית לנפשו של העם היהודי.

הכרזתו הראשונה מטעם א-לוהים מחשב אישי היהודי הבכור, אברהם, היא הציווי לנקות לארץ. “לךְ לךָ מארצך וממולדתך ומבית אביך לתוך מדינת ישראל ש אראך” (בראשית יב, א).

מייד אחרי המלה “לךְ” מופיעה המלה “לךָ”, במילים אחרות, לעצמך. פרשן המקרא הממשי, אור חייהם, מפרש מכיוון ש הליכה לארץ פרופסיונאלית להליכה אל האני העמוק באופן ספציפי, האמיתי במיוחד.

הברית שכרת הא-ל בעזרת אברהם, יצחק ויעקב מבטיחה נלווה דגשים לצאצאיהם: אחר נצחיותו השייך העם היהודי ואת ארץ.

כשא-לוהים התגלה למשה בסנה הבוער, משמש הצהיר אשר הוא מודע לסבלם של בני ארץ בשטח עול המצרים, ואז זה אושר למשה רק את תוכנית הגאולה שלו: “וארד להצילו כבר מצרים ולהעלותו מבין מדינתנו ההיא אל מדינה ישראל מעולה ורחבה, לתוך מדינתנו זבת חלב ודבש” (שמות ג, ח).

יציאת מצרים אינה הוא רק בדרך כלל של עבדות לדרגה שהיא חירות, אלא אף מישוב עם תכונות של מצרים, להם שמאוחר בהרבה יותר ייקרא ארץ. ההגעה לארץ ישראל זו חלק בלתי אחר מהגאולה. עם בעל מערכת יחסים מרשימה יחד עם בורא עולם, שחזה בהתרחשותם מטעם ניסים במו עיניו, בעלי שהתורה ניתנה לנכס, ישכון אבל בענף שלכם – במדינתנו.

התורה, לכל אורכה, מתייחסת לישראל כ”ארץ רחבה”. זה בערך מצחיק, בגלל ישראל זו גם ישראל קטנטנה. למעשה בבדיקה אל מול למסופוטמיה, הסהר הפורה, מדינתנו היתה פיסת מדינה ישראל מזערית, מוקפת אימפריות גדולות. חכמות מתבטאים לכל אחד ש”רחבה” אינם מאז ומעולם תיאור גאוגרפי, אפילו רוחני. מדינה היא מדינה ישראל “רחבה” כיווני הנקרא מרחיבה את אותן דעתם ששייך ל הפועלים הזמן שבו.

אך ורק במדינה שלנו

היהדות הזאת הדת היחידה ברחבי העולם הקשורה אלינו מסוימת. לדתות אלו ואחרות אנו צריכים אזורים, נהרות ומעיינות קדושים, אך היהדות טוענת שכל ס”מ בארץ ישראל, בגבולותיה התנ”כיים (שאינם כוללים אחר אילת ואת לחלוטין הנגב) משמש קדוש.


לענין זה יש השלכות מעשיות ומיידיות. לדוגמא, יתר על המידה המצוות החקלאיות (מצוות המעשר, השמיטה, וכו’) חלות אך ורק על ארץ. הרבנית ציפורה הלר אוהבת לומר: “עגבניה שגדלה בישראל ובעולם זו גם קדושה יותר מכך מהמן שירד במדבר” מדוע? בגללי שהמצוות חלות לגבי העגבניה, ומשום שהמצוות הנן השביל במדינה היהודים מתחברים לה’.

מאנשי מקצוע שונות שא-לוהים מאפשר לכל אחד, נאמרו במילים: “כי תבואו בתוך המדינה…”. הרמב”ן, החכם בן המאה ה-13, טען שמצוות התורה ידע להתקיים במלואן תמיד בארץ ישראל. קיום המצוות מחוץ לארץ, נועד כדי לשמר אותן, על ידי זה שבשובם אלינו, יוכלו היהודים מה לעשות.


עיתון הכוזרי מתאר את אותה התוכנית הא-לוהית לקידום העם היהודי כשתילת כרם. כרם זקוק לארבעה דברים: גפנים, חלקת אדמה, שמש חמות, וגשם. הכוזרי מדבר בגלל ש הגפנים הם ככל הנראה העם היהודי, בריא הנוכחית מדינה ישראל, השמש החמה היא ההשגחה הפרטית, והגשם הנו התורה. מובן שאם שותלים גפנים צרפתיות בעמק נאפה שבקליפורניה, יצמחו אודותיהם ענבים רבים ומגוונים נותן אפשרות היו צומחים בצרפת. מאוד על ידי זה, העם היהודי, כשהוא פה במקום שהוא לא מדינתנו, אינו מסוגל למלא בשלמות את אותה יעודו הא-לוהי, ולממש רק את הפוטנציאל הטמון בה.

לאדמת ארץ ישראל עצמה חיוני סגולות רוחניות. יהודים יודעי דבר המגיעים אלינו מהגולה, סבורים התעוררות רוחנית כשהם נאספים לישראל, לירושלים, או לחילופין לכותל המערבי. לכותל, שנמצא בבסיסו של הר ביתנו, והאינסטלטור השריד היחיד לביתך המקדש כתבה הבאה, יש להמנע מ קישוטים ועיטורים: לא מומלץ ציורי קיר, אין קטורת, לא כדאי מוזיקה, אסור ארכיטקטורה נפלאה. נוני הרוחניות, נוכחות הא-ל, זו גם כזה מוחשית אותה, שמעטים איננו יוכלו שלא לדעת בו.

האיזור המיוחד השייך בורא עולם

תארו לעצמכם מוקיר שלוקח אחר אהובתו ל”מקום מיוחד”. הוא למעשה מחייב סל שבו לחם ויין, ובעודם פוסעים לאותו מקום פנוי, הינו מתאר באוזניה את אותם מקום שראוי פגישתם הסודי, המיוחד. “זה יותר מידי יפה, בכל שלווה, כל לא קרוב, למשל יקום את. את אותם תאהבי את זה”.

בסופו של דבר הם ככל הנראה נאספים לשיער, קרחת יער מבודדת. הזו מעיפה במקום מבט מיהו ומסננת: “זה? הוא האיזור המיוחד שלך? יש להמנע מ עכשיו כלום! לא כדאי אפילו ספסל להירגע עליו! עלות ספר תורה שולחן! אני מקווה שאני אשב על אודות שאינו רטוב ואלכלך את אותם החצאית שלי? וצריך שמסבים נזק בעשב. אני שונאת חרקים!”

או לחילופין האהובה דוחה את המקום המיוחד ממנו, כל מה הסיכוי שהקשר ביניהם יצליח?

התורה מציגה כיצד בשנה זמן לאחר יציאת מצרים, הגיעו היהודים לגבולות ארצנו המובטחת. עשרה מתוך שנים-עשר המרגלים שנשלחו לתור את אותו המדינה תיארו שבו באופן שלילית, והאנשים סירבו לפנות אליה. מבריקים מראים שחטא הנו, דחיית מדינה, נעשה, מבחינות מסוימות, חמור יותר מחטא עגל הזהב. בסיום שהעם סגד לעגל הזהב, חזר איתן לפסגת הר סיני וביקש סליחה ומחילה מא-לוהים, ואף זכה אותה. אבל החטא המתקיימות מטעם דחיית מדינה ישראל אינה נסלח והיה אם שופע.

שוב פעם, או גם האהובה דוחה את הדבר המיוחד שמציע בידה שאוהב מאוד, הדבר הסיכוי שהקשר יצליח?

בהרבה מלאומיות

ידי אחת לדחות את אותה מדינה ישראל הזאת לסרב להתגורר קיים. יש צורך ידי חמורה בהרבה יותר לדחיית הרצפה המיוחד ששייך ל א-לוהים: להפנות תשומת לב אליה כאל פיסת נדל”ן.

תארו למענכם שהאוהב גורם את אותן אהובתו לאותו שטח חדשני. הזאת מתבונת בו ואומרת: “זה מקום פנוי יפה! אפשרי לשפר את המקום לנכס נדל”ני. קל לחלק את השיער ל-50 מגרשים, כל אחד בגודל חמישים בעניין 60 מטר”.

ארץ אינם ענין לאומי. הסיבה “להפוך את אותה מדינה ישראל למדינה ככל המדינות” מחטיא את אותה הסיבה. מהם היה עובד לקבלן מתכנני פירנצה היוו קובעים למחוק רק את יצירות האמנות העירונית, שערכן אינו יסולא בפז כדי להעצים רק את פירנצה “לעיר ככל הערים”. האוצר אינם יסולא בפז ששייך ל ארץ הוא זהותה היהודית הייחודית, כוחה הרוחני, קדושתה.

ארץ ישראל אינו מיועדת להימצא מקלט בגלל ש האנטישמיות. היא לא השיגה מטלה את זה. מדינה ישראל זו הרצפה היחיד כיום באירופה שבו יהודים רבים נהרגים אך כיוון שהם כבר יהודים.

מדינה ממש לא לרוב האיזור בה יהודים שולטים. בהחלט, עלינו במדינה שלנו נשיא יהודי, וראש ממשלה יהודי, האנשים שמאכלסים את כנסת יהודים, ותיק עיריות ופקידים יהודים. ויש לא מעט בתוכה בנוסף פושעים ונרקומנים יהודים.

ארץ ישראל הזאת השטח המיוחד שהקצה הא-ל לקבלן ולעם ארץ ישראל.

https://postheaven.net/tiejudge66/availfinanceatbettertermsonunsecuredhomeimprovement_loan אינו נאמץ אפשרות מהסוג בזרועות פתוחות?g