זה להסיר את הלוח. הבה ננסה להפיק שלו את חדש.

0 Comments

בסביבה הקרובה הקודש צפת, נמצא המקווה של המקובל המפורסם, האר”י זצ”ל. המסורת מציגה שכל מי שטובל במקווה האר”י (אומרים שהינו באופן ספציפי קר!) יזכה לקנות מענה לקראת מותו.

זמן יקר זמן, אינן הצלחתי להרגיש את אותו הקטע. אלו שלא חוזר בתשובה לצורך מותו?


לאתר כשדעתן עמוקה יותר מכך, הבנתי שאולי הייתי ניגשת עבור כל דבר זה הזה בדרך לא נכונה. נגלה לכל המעוניין שהכוונה המדויקת השייך הברכה הנוכחית זאת שתהיה לנכס שיטה בעשיית מענה לצורך המוות. כי שהאפשרות זו גם אינו מובטחת לנו, הזו מתנה.

ספר תורה מחיר מקרים הייתי שומעת אתם שמתפללים למות מהר וללא כאב. אני בהחלט מבינה את אותה דרישותיו הנ”ל, ואפילו לא מעודדת משיכה מיותרת מטעם הייסורים. אבל מקבל אופי לי שהגישה היא שגויה.

אינה היינו מעוניינים למות נטולי ל לכל המעוניינים זמן להתכונן. קניית ספר תורה היינו מבקשים למות מבלי זמן רב להעביר זמנם סדר בענייני העולם הנ”ל שנותר לנו. ובלתי היינו רוצים למות נטולי לבצע ראשית מענה.

המשמעות של שקיימת כל אחד מיוחדים וצדיקים שעובדים על פי דברי המשנה במסכת אבות, ועושים מענה מספר ימים לצורך מותם – במילים אחרות, יכולים להיות מתייחסים על כל עת כאילו הוא למעשה הזמן שלהם האחרון. הינם בהכרח מתכינים את אותה הלוח, ומעדכנים את כל התשלום.

אבל כל זה אינם (למרות הכוונות המוצלחות שלנו), מבכרים לברכה זו (בין או לחילופין מהאר”י או באופן ישיר מהמקור).

חודש אלול, והזמן ממצב ראש השנה לאותו יום כיפור חודש, משמש ההזדמנות היא, לדוגמה שאומר השם שלו הראוי שרצוי לימים אלו – עשרת ימי מענה. במידה ו אפשר לומר זה בשיטה למעלה ברורה?

הזו מתנה לא רעה מאב שאוהב מאוד רק את ילדיו. “אני יכול שהחיים שלכם עמוסים, הייתי מכיר שדעתכם מוסחת – אזי יצרתי את ההזדמנות המיוחדת זאת. עשרה זמן קבוע מרתקים בכדי לחזור בתשובה ולהתקרב לעולם. עשרה עת בהם אני בהחלט מאזין טוב יותר מבכל פרק זמן את לחלומותיכם ושאיפותיכם, לחרטותיכם ואכזבותיכם – ולנחישות המחודשת של העסק שלכם לשחק מחדש.”

בעלי ארץ ישראל קיבל את אותה עשרת הימים האלו, בגלל ש עלינו לנכס פריווילגיה נאה. קיבלנו את אותם התשורה הזו בגלל ש שאולי אנחנו בשיתוף אהוב באופן ספציפי. הרי הבה נפיק ממנה את אותו אידיאלי.
g